Reglement for trening ved Salhus Treningssenter:

1. Dopingfritt miljø
Salhus Treningssenter ønsker å markere at vi skal ha et dopingfritt treningsmiljø. Dette medfører at vi krever av våre medlemmer å avstå fra doping. For nærmere informasjon viser vi til www.antidoping.no

2. Kun medlemmer har adgang.
Du har ikke lov å ta med/ stemple inn andre på prøvetime. Prøvetime avtales med oss,- og skal foregå i bemannet åpningstid. En person, et adgangskort. Slipp ikke inn personer som ikke har med nøkkelkort.

3. Ta med nøkkelkort/armbånd.
Adgangskort må være med hver gang du trener, også om du skal trene samtidig med andre medlemmer. Adgangskortet trengs både for å komme inn og ut av senteret, og for å låse garderobeskap. På "min side" kan du også ta ut logg over dine registrerte besøk.
Dersom du mister adgangskortet ditt, må du varsle Salhus Treningssenter så fort som mulig, slik at du får skaffet nytt kort og vi får sperret det gamle.

4. Vis hensyn.

Ved trening og opphold på Salhus Treningssenter skal man ta hensyn til andre medlemmer.
Dette gjelder hygiene og valg av treningstøy, samt unngå støy og rot.
All form for mobbing og nedlatende kommentarer er forbudt. Vi ønsker at alle skal trives hos oss!

5. Innesko.
Dessverre er et vanlig problem ved de fleste treningssenter at det brukes utesko. Dette kan føre til at skitt tas med inn, samt at utstyr ødelegges (tredemøller og annet).

6. Skap tømmes etter trening.
Man kan ikke legge igjen klær eller annet i skap når man forlater Salhus Treningssenter.
Skap skal tømmes slik at de kan brukes av andre rengjøres ved behov. Sko skal heller ikke lagres på senteret.

7.Hygiene/ Renhold av apparater. Bruk tørkepapir og spray på apparater (sete og håndtak) etter bruk. Ha med eget håndkle som du bruker når du trener. - Og husk håndhygiene:)

8.Ikke ta med barn..... Med tanke på barnas sikkerhet,- og av hensyn til andre medlemmer, har vi blitt enige om at dere ikke kan ta med barn når dere trener. Du kan heller ikke ta med noen som har ungdomsskolekort etter kl 18.00 eller i helger.

Se også medlemsbetingelsene som står i kontrakten når du tegner medlemsskap.

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Nettsted levert av ibooking.no.